Moestuinieren in de Noordoostpolder

Start je eigen moestuin

Er wordt steeds meer bekend over onze voedselconsumptie. Kiwi’s uit Nieuw Zeeland of groenten uit Oost-Europa; ons eten maakt tegenwoordig hele wereldreizen voor het op ons bord terecht komt. Hoe gezond is ons eten nog? Is het bewerkte voedsel wel veilig om te eten?
Een moestuin is een perfecte manier om weer een beetje de regie in handen te krijgen. Je bepaalt zelf wat je kweekt en hoeveel je kweekt. Ook bepaal je zelf of en welke bestrijdingsmiddelen je gebruikt.

In verbinding moestuinieren

In de Noordoostpolder zijn de afgelopen twee jaar verschillende gemeenschappelijke moestuinen opgezet. Het doel van deze moestuinen is om samen en in verbinding met elkaar, de aarde en natuur, kennis op te doen en de kennis en de oogst te delen. Deze moestuinprojecten worden gedragen door enthousiaste mensen.

De missie waaruit gewerkt wordt: ‘De natuur vraagt om inzicht en bewustwording in het proces ‘van zaadje tot voedzaam eindproduct’. Werken met liefde, passie en verwondering voor de natuur en respect voor alles wat leeft.

Visie op een gezond voedingssysteem

  • In de Noordoostpolder toewerken naar een landbouwsysteem waarin zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
  • Samenwerken met de natuur en het fysieke en energetische systeem van de mens.
  • Mensen uit de Noordoostpolder bewust maken dat ze actief deel uit kunnen maken van het ecologisch prachtige lokaal voedingssysteem waarin ze leven.
  • Een gezonde en ecologische aanpak levert een gezonde bodem op met veel bodemleven.
  • Wetmatigheden en de elementen aarde, water, zon en wind bepalen en geven richting aan de werkzaamheden.
  • Naast onvoorspelbare weersomstandigheden, hebben we als bewoners ook te maken met menselijke factoren als; inzet, bereidheid, commitment, op elkaar kunnen rekenen met als belangrijkste uitgangspunt ‘een positieve intentie voor al wat is’.
  • Dit vraagt om inzet en bevlogenheid om oude kennis weer toegankelijk te maken. Waarden die hierbij belangrijk zijn; verbinding, overgave, vertrouwen, flexibiliteit en openheid voor de talenten en uitdagingen van een ieder.
  • Iedereen draagt naar vermogen bij aan al het goede en verrassende wat de natuur ons te bieden heeft.
  • In samenwerking met het ritme van de natuur de strategie bepalen.

Kunnen mensen zich aanmelden bij een bestaande moestuingroep?

Dat kan, maar beter is dat er meer moestuinen komen. Dat je met je buurtvereniging bijvoorbeeld een moestuin onderhoud. Mensen mogen de reeds bestaande moestuingroepen in de Noordoostpolder altijd benaderen als ze vragen hebben. Met elkaar kunnen we alles!

Contact

Een Dorpstuin!

Welk dorp in de Noordoostpolder gaat als eerste de uitdaging aan?

Ter inspiratie: het ‘Inspiratiebezoek aan Dorpstuin Heeg’
Speciaal voor dorpen of gezelschappen die samen willen tuinieren, maar zoeken naar juiste vorm voor hen. Dorpstuin Heeg groeide in tien jaar tijd van enkele hoge moestuinbakken bij het zorgcomplex uit naar een professionele tuinderij op een boerderij net buiten het dorp. Kom een dagdeel op bezoek in Heeg om met al je zintuigen het beste van een dorpstuin te beleven.

Dorpstuin Heeg
Dorpstuin Hurdegaryp
Piterstún Lemmer