Wonen

Wonen in de NOP
Omgevingsvisie

Als bewoner van de Noordoostpolder, kan je je trots voelen dat je in de Noordoostpolder woont. We wonen, werken en ontspannen in een ruime omgeving waar je de unieke geschiedenis en vindingrijkheid elke dag ervaart. Met hard werken en gewoon ‘doen’ maakten de boeren en de arbeiders van de zeebodem vruchtbare landbouwgrond om zodoende Nederland van voldoende voedsel te voorzien. Andere bewoners in de Noordoostpolder hebben dat inmiddels aangevuld met vele innovatieve producten, diensten en bedrijfsprocessen. Kortom: met een goed en gezond verstand aanpakken en goed doen aan mens, grond en natuurlijke leefomgeving.

Om het wonen goed en fijn te houden is er een Omgevingsvisie. Dit is het belangrijkste visiedocument van de gemeente voor onze leef- en woonomgeving.

In de Omgevingsvisie gaat het bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, infrastructuur, water, bodem, lucht en cultureel erfgoed.

Er zit veel kracht, liefde en wijsheid in ons als Noordoostpolderbewoners. De mentaliteit overwegend nuchter en aanpakkend en niet met de kop boven het maaiveld uit, maar genoeg potentie dus om zelf bewuste keuzes te maken voor onze éigen leefomgeving.

Voor alsnog wordt veel bepaald door overheid en verzekeraars met een gereguleerde marktwerking. Laten we als burgers bottom-up constructief bijdragen zodat de gemeente komt tot een goede, veilige en gezonde Omgevingsvisie waarin we samen onze kernkwaliteiten van de Noordoostpolder bewaken.

Dorpsvisies Noordoostpolder

De Dorpsvisie is een integrale visie voor het dorp mét uitwerkingsplan dat voor en dóór de dorpsinwoners is opgesteld. Mooi te vermelden is dat enkel drie van de tien dorpen ook daadwerkelijk spreekt van een Dorpsvisie. Zeven dorpen hebben het liever over het Dorpsplan of het Dorpsontwikkelplan om de nadruk op uitvoering te leggen. In de visie staat wat het dorp is, waar het heen wil en welke projecten zij wil uitvoeren om de leefbaarheid te behouden en te versterken.

Dorpsvisie Tollebeek 2025-2035

‘We wensen dat alle Tollebekers mee gaan denken hoe Tollebeek ook in 2035 een fijne plek is om te wonen. Wees je bewust, samen hebben wij hier invloed op. De mensen, saamhorigheid, betrokkenheid en gemeenschapszin; als je dat niet hebt, heb je niets aan je voorzieningen.’

Interview Dorpsbelang Tollebeek

‘Het kost wat meer tijd en energie, maar contact van mens tot mens geeft resultaat.’

Enthousiaste leden van Dorpsbelang Tollebeek

Bouwbiologie

‘Duurzaamheid betekent het optimaliseren van een fout systeem.’ Eén van de radicale uitspraken van architect Thomas Rau die vraagt om toelichting.
‘We moeten het niet over duurzaamheid hebben, we moeten fundamenteel deze hele maatschappij anders gaan organiseren. Dat voelt iedereen op zijn klompen aan, maar niemand wil het doen.’

Bouwbiologie; de overtreffende trap van duurzaam bouwen.