Voeding

Voedsel regionaal

De voedselproductie heeft eeuwenlang een regionale functie gehad en de huidige trend is weer terug naar die regionale functie. De kwaliteit van voedsel is op een hoger niveau als de tijd tussen boer en bord zo kort mogelijk is. Voor iedere burger willen we puur en eerlijke voeding beschikbaar maken en houden.

Een reductie van het aantal stappen in de voedselketens tussen producent en consument helpt niet alleen om de macht van voedselgiganten te reduceren, maar ook om transparantie over voedselveiligheid en de ecologische gevolgen van de voedselproductie te verkrijgen.


Voeding versus vulling

Voeding, het woord zegt het al. Voeden is: ‘het lichaam voorzien van alle stoffen die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren.’ We voeden het lichaam met brand-, bescherm- en bouwstoffen. Maar wat gebeurt er als we het lichaam vullen met ‘leeg’ eten; zonder voedingsstoffen of juist met gevaarlijke stoffen.


Educatie

In de Noordoostpolder is er een schat aan kennis en is er een grote groep mensen actief met het verzamelen van informatie over de levering van eerlijk en gezond voedsel, het kweken ervan en het bewaren van voedsel. Deze informatie willen we op verschillende manieren beschikbaar stellen; digitaal onder de kop ‘Nieuws en Inspiratie’ maar ook via het organiseren van lezingen en workshops over moestuinieren en inmaken/wecken.


Uit je regio.nl

ONTDEK DE LEKKERSTE PRODUCTEN GEMAAKT IN DE NOORDOOSTPOLDER EN URK

Gezond voor boer, burger én bodem: lokaal eten heeft de toekomst. Zodra we ons eten van dichtbij halen creëren we verbonden voedselgemeenschappen. Met als resultaat: mensen die weer weten waar hun voedsel vandaan komt, een eerlijk inkomen voor de boer én een gezond landschap vol leven en biodiversiteit. 

Hoe leuk is het om aan de hand van de producten je eigen regio te (her)ontdekken. Vaak kom je op bijzondere plekken waar je anders nooit komt en leidt het tot interessante ontmoetingen en leuke gesprekken met de mensen achter het product of de kraam. Mensen met een passie. Mensen die jou graag iets meer willen vertellen over het product of het bedrijf.

Boeren Noordoostpolder

Wij zien een maatschappij voor ons waarin natuur en mens centraal staan en waarin eerlijk en gezond voedsel met hoge voedingswaarde beschikbaar is voor elke mens.

Moestuinders Noordoostpolder

Samen en in verbinding met elkaar, de aarde en natuur, kennis op doen en delen over plantkunde en moestuinieren.

Wildplukkers Noordoostpolder

Samen actief de natuur in. Kennis met elkaar delen, open staan voor ideeën en nieuwe inzichten over wilde planten en kruiden en de geneeskrachtige werking daarvan.