Gezondheid

Gezondheid
als vertrekpunt

We leren veel op school, maar eigenlijk zou je naast lezen en schrijven, rekenen en begrijpend lezen ook begrijpend leven aangeboden moeten krijgen. Dat je leert dat het hebben van vrienden, het hebben van een doel in je leven, genieten, maar ook de balans tussen rust en activiteit allemaal bij gezondheid hoort.

Ook mag er meer bewustzijn komen voor wat de natuur ons kan brengen en welke mogelijkheden er allemaal zijn om je gezondheid te ondersteunen. Bij dit alles past een holistische benadering; kijken naar de mens als geheel in plaats van enkel te kijken naar de klacht.


Visie

Een samenleving waarin gestreefd wordt naar het behouden en verbeteren van gezondheid. Een samenleving waarin zelfbeschikkingsrecht en behoud van lichamelijke integriteit kernwaarden zijn. Daarbij hoort een gezondheidszorg met focus op preventie en stimulering van het zelfhelend vermogen.


Missie

Bewustzijn met betrekking tot preventieve gezondheidszorg delen. Holistische zorg in de Noordoostpolder verbinden en lokale aanbieders een podium bieden. Lezingen en cursussen als EHBO met homeopathie en kruidenwandelingen voor geneeskrachtige planten organiseren.


‘Gezondheid is al heel lang mijn grote passie. Onze gezondheidszorg echt gezonder maken is mijn missie. En met ‘Anders Gezond’ geef ik daar al jaren op een geheel eigen en andere wijze vorm aan. Mijn passie, missie, roeping en beroep vallen samen. Je kan zeggen dat ik mijn Ikigai gevonden heb.’

Chantal Walg

Zie videoportret: van ziektezorg naar gezondheidzorg. Duur: 5 min.

Holistische therapeuten en zorgverleners in de NOP

Overzicht van holistische zorgaanbieders in de Noordoostpolder. Tevens de oproep voor holistische zorgaanbieders om zich aan te melden.

Cursus EHBO met homeopathie

Wie kent het niet…….een vinger tussen de deur, lelijke snee in je vinger, ontstoken wondjes, enkelbanden verrekt, verkouden, insectenbeten…. en nog veel meer kleine acute klachten. Veelal kan er met homeopathie veel gedaan worden om de genezing te stimuleren en pijn te verminderen.