Ontwikkeling

Ontwikkeling versus
Onderwijs

Als ons streven is om niet louter te overleven, maar om ten volste te gaan leven, hoort daar de mogelijkheid bij om je volledig te kunnen ontwikkelen. Naast het ontwikkelen van jezelf, is er ook de mogelijkheid om bepaalde talenten tot ontwikkeling te brengen. Ieder mens heeft ergens aanleg voor.

Wat veel meer op de voorgrond mag gaan staan, zijn vragen als wie ben ik? En waarom ben ik hier? Wat is mijn levensmissie, waar mijn talenten aan ten dienste staan? Dit laatste is een belangrijk aspect en brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Welke werkelijkheid gaan we scheppen? Waar leveren wij een bijdrage aan?


Ideale situatie

Iedereen heeft de mogelijkheid om zichzelf ten volste te ontwikkelen en zijn/haar levensmissie te ontdekken en uit te voeren.


Onderwijs dienstbaar aan ontwikkeling

Onderwijs is een belangrijke bouwsteen in de samenleving. Om als samenleving grip te krijgen op de snelle veranderingen die nu plaatsvinden, is het belangrijk dat creativiteit, innovativiteit en kritisch denken wordt gestimuleerd en verder ontwikkeld.

Het besef dat de veranderende samenleving vraagt om de ontwikkeling van andere competenties dan voorheen, is inmiddels tot veel mensen doorgedrongen. In de afgelopen decennia zijn vele pioniers met nieuwe vormen van onderwijs aan de slag gegaan. Zo bestaan er onder andere Montessori-, Jenaplan-, Rudolf Steinerscholen en diverse andere nieuwe onderwijsvormen.

Een rode draad in deze nieuwe onderwijsvormen is het respect voor de kinderen en hun creativiteit en het meer uitgaan van hun interesses en vragen. Onderwijs dienstbaar aan ontwikkelen.


Polderwijs

In de Noordoostpolder, in de plaats Nagele staat de school Polderwijs, Democratisch Onderwijs Flevoland. De school biedt plek aan leerlingen van 4 t/m 21 jaar.

VISIE
Een school moet dynamisch, uitdagend en in beweging zijn. Ieder kind is gemotiveerd om zich te ontwikkelen als hij weet dat hij er wijzer of vaardiger van wordt.

Dit betekent dat een school de randvoorwaarden moet creëren om ieder kind de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen tot een volwaardig wereldburger. Kennis is belangrijk en zinvol als het toegepast en/of ervaren kan worden, omdat zowel de linker- als de rechterhersenhelft geactiveerd moet worden. Kort samengevat: het denken en het voelen vormen samen de basis van leren.

Polderwijs, Democratisch Onderwijs Flevoland

Plezier ervaren in wat je doet, waardoor het leereffect hoog is.

Katie Janssen, Agenda 2029

Een podcast met Katie Janssen, initiatiefnemer van Agenda 2029. In dit 9 minuten durende fragment staat de ´Ontwikkelde individuen´ centraal.

Nieuws & Inspiratie

Ontwikkelen hoort natuurlijk niet alleen bij kinderen. Ontwikkel jezelf en doe inspiratie op.