Voedingswaarde van landbouwgewassen

Het effect van kunstmest op het bodemleven

De gehaltes vitamines, mineralen en andere gezonde stoffen in veel soorten groenten en fruit zijn in de loop van de tijd gedaald. Er zou daarom gekeken moeten worden naar hoe samen te werken met de natuur in plaats van tegen werken. Op dit moment is kunstmest een belangrijk element in de teelt van gewassen. Maar voor het bodemleven is deze kunstmest een aanslag. Hierdoor raakt het bodemleven uitgeput, waardoor er minder weerbare planten groeien. De planten groeien door de kunstmest ook sneller dan ze van nature groeien. Ze maken dan ethyleen aan wat weer insecten aantrekt.

Om deze planten vrij te houden van ziekte, plagen en insecten wordt nu vaak chemische gewasbescherming toegepast. We zien wel dat de opkomst van groene/ biologische gewasbescherming steeds meer aandacht krijgt. Maar vanuit onze visie is het beter om deze problemen te voorkomen, zodat er minder/geen bestrijding nodig is. De kunstmest en gewasbescherming hebben verband met elkaar omdat je het natuurlijk evenwicht van het bodemleven en de plant verstoort, waardoor de boer genoodzaakt wordt om (chemisch) in te grijpen. Daardoor creëer je een neerwaarts spiraal waardoor kunstmest en chemie nodig blijven.

Gezond bodemleven; hogere voedingswaarde

Door gewassen puur vanuit het bodemleven te laten groeien maken gewassen van nature suikers aan om zichzelf te beschermen. De meeste insecten kunnen namelijk geen suikers verwerken en zullen daarom deze planten met rust laten. Gewassen die vanuit een gezond bodemleven groeien hebben ook meer voedingswaarde. Door deze hogere voedingswaarde heeft men minder kilogram voedsel nodig om het lichaam te voorzien van de bouwstoffen die het nodig heeft.

Gezond bodemleven stimuleren

Maar hoe krijg je het voor elkaar om planten weer vanuit het bodemleven te laten groeien? Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Denk daarbij aan het volgende:

  • er zijn diverse groenbemesters beschikbaar die je na de oogst van het gewas kunt inzetten om de bodem te voeden met de elementen die in de lucht aanwezig zijn;
  • lavameel kan ingezet worden. Dit is uiterst vruchtbaar gemalen vulkanisch gesteente. Het zit bordenvol nutriënten en silicium, wat voor stevige celwanden zorgt, waardoor insecten en ziekte minder kans maken;
  • ook worden er al proeven gedaan met frequentie technologie in de bodem. Het geeft een enorme stimulans aan de ontwikkeling van bacteriën waardoor het bodemleven zich vermeerderd.
  • energetisch is er ook veel mogelijk. Als je vanuit je eigen kern leert samenwerken met natuur, bodem en gewas, haal je de eventuele stress en belasting uit jezelf en je bedrijf waardoor je de vitaliteit van het ecosysteem bevordert.

Burger-initiatieven gezonde voeding

Naast de boerenactiviteiten zijn er ook al verschillende burger-initiatieven gestart. Zoals bijvoorbeeld:

  • meerdere moestuingroepen die met bovenstaande mogelijkheden hun eigen voedsel telen;
  • een wildplukgroep die planten en kruiden uit de natuur verwerkt zoals deze van oudsher gebruikt zijn om ziektes en kwalen te behandelen;
  • een plantjesmarkt. Op deze jaarlijkse markt wisselen enthousiaste mensen diverse eigen gekweekte planten met elkaar uit.

Denken in kansen

Al deze mogelijkheden sluiten perfect aan bij de koers van de overheid om vanaf 2030 de chemicaliën in de landbouw naar minimaal te reduceren. De uitdagingen die deze koers met zich mee brengt is een hele mooie kans om de koppen bij elkaar te steken en te onderzoeken hoe we de voedingswaarde van landbouwgewassen weer op een niveau kunnen krijgen zoals het van oudsher bedoeld is.

Wil je graag in contact komen met deze boeren in de Noordoostpolder, stuur een bericht.