Bouwbiologie

‘Duurzaamheid betekent het optimaliseren van een fout systeem.’ Eén van de opvallende uitspraken van architect Thomas Rau die vraagt om toelichting.

Thomas Rau: duurzaamheids-goeroe en circulair architect

‘Groene stroom is onzin.’
‘Er is te veel aandacht voor energiebesparing.’
‘Er is energie genoeg.’
‘Duurzaamheid is vooral gebaseerd op marketingconcepten.’

Architect Thomas Rau is bekend van radicale uitspraken. Zijn boodschap is confronterend en haalt toehoorders uit hun comfortzone. Rau spreekt iedereen aan die zijn of haar verantwoordelijkheid willens en wetens niet neemt. ‘We moeten het niet hebben over duurzaamheid; we moeten fundamenteel deze hele maatschappij anders gaan organiseren.’

Bovenstaande tekst komt uit een interview van S. Schootstra met Thomas Rau. Het gehele inspirerende artikel ‘Duurzaamheid is FAKE’ lees je hier.

Thomas Rau – foto Daniel Koebe

Bouwbiologie is de overtreffende trap van duurzaam bouwen

Bouwbiologie is een discipline die zich richt op de gezondheid, het comfort en de duurzaamheid van gebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de luchtkwaliteit, de straling, de akoestiek en de thermische comfort; in deze alles gericht op de leefomgeving binnen. Een bouwbioloog kijkt naar:

  • wat is de invloed van het gebouw op de mensen ín dat gebouw;
  • wat is de invloed van het gebouw op zijn omgeving. 

Instituut voor Bouwbiologie + Duurzaamheid IBN

De Duitse hoogleraar dr. Anton Schneider (23 februari 1931 – 7 juli 2015) grondlegger van het Institut für Baubiologie (IBN), het nog steeds internationaal toonaangevende onderzoeks- en onderwijsinstituut op dit gebied, deed onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op een neutraal, stressveroorzakend of ziekmakend leefklimaat.
De volgende factoren kunnen van invloed zijn:

Bovenstaande afbeelding geeft de bronnen van elektromagnetische straling in een woning weer. 

25 richtlijnen als leidraad in de bouwbiologie

Sinds 1980 bieden de 25 richtlijnen van de bouwbiologie, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen, een leidraad voor het creëren van een gezonde, natuurlijke, mooie en duurzaam gebouwde omgeving.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bouwbiologie-richtlijnen.jpg

Een gezonde en duurzame leef- en werkomgeving 

Gezond bouwen is altijd duurzaam, maar duurzaam en energiezuinig is niet altijd gezond. Sporten,  gezond eten en ontspannen is voor de meeste mensen belangrijk. We brengen gemiddeld 20 tot 22 uur per dag binnen door. Het is daarom best raar dat we niet of nauwelijks nadenken over de effecten die een gebouw op onze gezondheid kan hebben. SPARC, één van de zeven afgestudeerde bouwbiologische architecten van Nederland geeft op haar site een toelichting op waarom bouwbiologie noodzakelijk is.