Dorpsvisie Tollebeek, 2025-2035


‘Zorg dat je erbij bent, anders mis je wat!’ Met deze uitnodigende oproep activeert Dorpsbelang Tollebeek al tientallen jaren vele dorpsbewoners, met voor iedereen een succesvol resultaat. Dorpsbewoners ervaren blijdschap om de saamhorigheid en de betrokkenheid levert geslaagde projecten op. Afgelopen maand resulteerde dat in de opening van De Jachtweide, een multifunctioneel ontmoetingspark midden in het dorp en eerder al tot het moderne multifunctioneel centrum (MFC) De Pionier waar nu ons interview plaatsvindt.

Dorpsvisie 2013-2025, een plan opgesteld dóór en vóór de dorpsbevolking

De reden om met Samen Bewust Zijn Noordoostpolder aan te schuiven bij Dorpsbelang Tollebeek is de nieuw op te stellen dorpsvisie. In 2013 startten de tien dorpen: Tollebeek, Espel, Creil, Rutten, Bant, Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg, Ens en Nagele met het opstellen van een eigen dorpsvisie of zoals sommigen het ook noemen een dorpsontwikkelingsplan. Dorpsbewoners schetsten een beeld hoe hun dorp er in 2025 uit moest zien.
Initiatiefnemer was de gemeente Noordoostpolder die hiervoor ook een financiële bijdrage leverde, maar de dorpsvisie is nadrukkelijk een plan opgesteld dóór en vóór de dorpsbevolking.

Het vormt geen gemeentelijk plan. De inwoners nemen zelf het initiatief om het uitvoeringsplan tot uitvoer te brengen en zijn daarvoor het afgelopen decennium in overleg geweest met maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Fragmenten uit de Dorspvisie van Tollebeek

Hoe bereik je resultaat en trotse dorpsbewoners?

Als je als Tollebeker aan het eind van deze periode de dorpsvisie van Tollebeek doorneemt kom je tot de conclusie dat je je een trotse Tollebeker mag voelen. Zo goed als alle doelen zijn behaald of projecten zijn lopende. Een enkel doel dat niet is gerealiseerd, is ingehaald door de actualiteit. 

Hier kan menig gemeenschap nog iets van leren. Hoe heeft Tollebeek dit geflikt?

Het kost wat meer tijd en energie, maar contact van mens tot mens geeft resultaat.’

Op de vraag hoe het loopt met partijen buiten het dorp geeft Jan aan dat de samenwerking met het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW), een organisatie binnen de gemeente Noordoostpolder, goed verloopt. ‘Helaas zijn de lijnen binnen het gemeentehuis niet zo kort als bij ons en duurt het soms wat lang, maar we hebben prettig contact met de ons toegewezen wethouder die graag wil meedenken hoe we gehoord kunnen worden. De Provincie Flevoland staat echter te ver bij ons vandaan en opereert als een los orgaan. We hebben niet veel in de melk te brokkelen over ons eigen dorp. Momenteel ligt er een fietspadproject op tafel. We doen hierbij veel moeite om nog wat zogeheten wisselgeld uit de strijd te halen.’

Jan, Ludy-Anne en Renate van Dorpsbelang Tollebeek

De rol van Dorpsbelang

De mooie resultaten van de eerste dorpsvisie geven energie voor de nieuwe kapstok voor de komende tien jaar. Dorpsbelang is wederom aanjager en heeft een coördinerende rol. De zeven Dorpsbelangleden nemen naast hun eigen Dorpsbelangoverleg zitting in verschillende werkgroepen. Ondanks dat dit vele uren van hun ‘eigen-tijd’ kost, die ze vanavond ook hadden kunnen invullen met nagenieten van de zonnige dag in de achtertuin bij hun gezin, zitten ze nu enthousiast en bevlogen bij ons aan tafel te vertellen. Het moedigt aan om hun persoonlijke motivatie te horen. Renate: ‘Het is mooi iets te kunnen doen voor anderen, om betekenisvol te zijn voor je dorp. Het geeft mij voldoening als we weer een mooi project afronden.’

Ludy-Anne Ruijters reactie op de vraag of ze geen spijt heeft van haar deelname drie jaar terug aan Dorpsbelang vanwege al de tijd die het vergt: ‘Ik stapte met een open houding Dorpsbelang binnen. Ik had geen ambities, ik zou het wel zien. Nu ik meer weet wat er reilt en zeilt en ik meer mensen leer kennen, ontvang ik juist. Het stuk ‘samen’ is zo krachtig. Iedereen zou wat moeten doen, dat máákt de gemeenschap waar je deel van uitmaakt.’

Dorpsvisie 2025-2035, samen bewust nadenken. Jouw input is nodig!

Renate en Ludy-Anne zijn namens Dorpsbelang aan de slag met de voorbereiding voor de nieuwe Dorpsvisie. Vitaliteit & Leefbaarheid, Wonen & Woonomgeving en Voorzieningen zijn de drie thema’s voor de nieuw vorm te geven dorpsvisie. Op de vraag wat daar allemaal onder valt geeft Ludy-Anne aan: ‘De inhoud daarvan is volledig afhankelijk van de input die de dorpsbewoners gaan aangeven. We hebben nog geen letter op papier. We wensen dat alle Tollebekers mee gaan denken hoe Tollebeek ook in 2035 een fijne plek is om te wonen. Wees je bewust, samen hebben wij hier invloed op. De mensen, saamhorigheid, betrokkenheid en gemeenschapszin; als je dat niet hebt, heb je niets aan je voorzieningen.’ Jan geeft aan dat hij is opgevoed met onder andere de les om verantwoording te nemen, iets te betekenen voor een ander. Dat je overstijgend kan zijn aan je eigen persoon ten behoeve van een gemeenschap.

‘Een dorp is meer dan een groepje huizen bij elkaar. Het zijn de inwoners die het een dorp maken.’

Oproep aan alle dorpsinwoners van Tollebeek

Kom allemaal en neem je kinderen mee en je bejaarde moeder plus je buren. De dorpsvisie omschrijft doelen voor alle leeftijdsgroepen en betreft alle verenigingen.
Zorg dat je er bij bent, anders mis je wat!
Donderdagavond 23 mei 20.00 uur in het MFC De Pionier
Dinsdagavond 18 juni 20.00 uur in het MFC De Pionier