Categorie Wonen

Dorpsvisie Tollebeek, 2025-2035

‘Zorg dat je erbij bent, anders mis je wat!’ Met deze uitnodigende oproep activeert Dorpsbelang Tollebeek al tientallen jaren vele dorpsbewoners, met voor iedereen een succesvol resultaat. Dorpsbewoners ervaren blijdschap om de saamhorigheid en de betrokkenheid levert geslaagde projecten op.…

Bouwbiologie

‘Duurzaamheid betekent het optimaliseren van een fout systeem.’ Eén van de opvallende uitspraken van architect Thomas Rau die vraagt om toelichting.