Tag Water

De kracht van water

Water trekt ons aan. Logisch, het is ons levenselixer. De bron van alle leven. Water zorgt voor groei en verbinding. Water lijkt door zijn vloeibaarheid wellicht slap, maar weet je wel dat het een heel krachtige boodschapper is?

Wat weet jij van water?

Het drinkwater voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland komt uit Zuidelijk Flevoland en de oostrand van Oostelijk Flevoland. Maar wist jij dat het drinkwater in de Noordoostpolder wordt geïmporteerd uit Overijssel? Wat weet jij van water? Het is heel vanzelfsprekend dat…