Risico’s van digitalisering

Digitalisering kent twee kanten van de medaille: de kansen én de risico’s. Dit artikel staat stil bij de mogelijke bedreigingen.

Digitale transformatie

Zoals de Industriële Revolutie in de achttiende eeuw leidde tot een geïndustrialiseerde wereld, heeft de Digitale Revolutie in de twintigste eeuw net zoveel ingrijpende maatschappelijke gevolgen en heeft deze geleid tot een digitale wereld. Met de komst van de digitalisering heeft er een transitie plaatsgevonden van handmatige en analoge informatiegegevens, werk- en productieprocessen en samenleving naar een digitale vorm. Dit heeft ons veel voordelen opgeleverd.

Welke nadelen heeft digitalisering?

Hoewel digitalisering vele voordelen biedt, zijn er ook zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Hieronder staan enkele mogelijke nadelen op een rijtje:

1. Afhankelijkheid van technologie
Digitalisering kan leiden tot afhankelijkheid van technologie en het falen van systemen kan leiden tot verlies van gegevens en storingen in bedrijfsprocessen.

2. Digitale beveiliging
Digitalisering brengt nieuwe beveiligingsrisico’s met zich mee. Door het opslaan van gegevens in een digitaal formaat kan het risico op datalekken of cyberaanvallen toenemen.

3. Privacy misbruik
De meest gebruikte consumentenartikelen zijn van hard- en softwarebedrijven die persoonlijke data verzamelen en dáárdoor enorme macht hebben. Ook is bij lang niet iedereen duidelijk hoe technologieën werken, waardoor men soms overgeleverd is aan onduidelijke voorwaarden.

4. Culturele veranderingen
Digitalisering kan leiden tot culturele veranderingen binnen de samenleving. Mensen vervreemden van het mens-zijn qua omgangsvormen en communicatie.

5. Ethische bezwaren
Digitale innovaties bieden een bedrijf de mogelijkheid om de concurrentie voor te blijven. Dit brengt bedrijven er toe om zo snel mogelijk nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Hierbij worden de langetermijngevolgen niet altijd aandachtig bekeken. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke gevolgen nieuwe frequenties in draadloze netwerken hebben voor levende wezens, terwijl er wel aanleidingen zijn om dit goed te onderzoeken voordat tot grootschalige implementatie overgegaan wordt. 

Een gezonde en geïnformeerde samenleving

In een gezonde samenleving werkt technologie vóór mensen. Wij zijn als mensheid op een punt gekomen, waarop we moeten nagaan of dit nog opgaat voor alle digitale innovaties.